eTeaching/Homeschooling: Ënnerrichten a léieren doheem

18.03.2020

Hei weider Beispiller vun Informatiounssäiten déi Elteren resp. Schüler-innen Aufgaben, Léierureegungen, Informatiounen a Ressourcen zur Verfügung stellen fir doheem ze schaffen.
Dat iwwer iwwersichtlech Mini-Websaïten (Wiki) direkt um Internetsitevun der Schoul .
Léier-Ressourcen Schëffleng C2  EF Nelly Stein:
Cycle 2.1 a
Cycle 2.1 b
Cycle 2.2   



Weider Beispiller:
Esch-Alzette - Schoul Ale Lycée C 2.1 C 2.2
Cycle 2.1
Cycle 2.2


» Fotoen